Hästpass

 

Alla hästar inom EU ska ha ett Hästpass senast den 31 december födelseåret, eller om de är födda efter 1 juli senast när de är 6 månader.

 

SPHA:s registrator Lill-Lise Nyberg utfärdar pass till Painthästar som är registrerade i vår moderförening, APHA. Endast Painthästar som har ett registreringsbevis från APHA kan alltså erhålla ett hästpass från SPHA:s registrator.

SPHA har valt att subventionera passkostnaden för SPHA:s medlemmar med 100 kr/pass.

SPHA ser detta som en medlemsförmån och information om hur du blir medlem i SPHA hittar du under "Bli medlem" i menyraden.

 

Prislista för Hästpasstillverkning fr.o.m 15 mars 2013:

Hästpass Grundpris: 500 kr (medlem) respektive 600 kr (icke medlem)

Hästpass Övriga: 1000 kr respektive 1100 kr

Duplikat: 1000 kr respektive 1100 kr

Rush Fee: 150 kr respektive 200 kr

Pass Ändringar: 150 kr

 

Grundpriset:

Grundpriset gäller för en komplett inkommen passansökan före den 15/11 hästens födelseår och för importerade hästar utan giltiga passhandlingar senast 30 dagar efter importdatum.

 

Betalningssätt:

Hästpasset skickas, tillsammans med registeringsbeviset, tillbaka till hästägaren med rekommenderad post, eftersom både hästpasset och registreringsbeviset är värdehandlingar är det viktigt.

Betalningen sker genom postförskott, alltså hästägaren betalar i samband med att man hämtar ut hästpasset på posten.

Porto och Postens avgifter (168 kr) tillkommer på passkostnaderna samt eventuella medlemsavgifter.

 

Tillverkningstid:

Ordinarie tid för Hästpasstillverkning är 2 månader. Om hästägaren behöver få tillbaka hästpasset inom 3 veckor går det att lägga till en "Rush Fee" om 150 kr repektive 200 kr. I detta fall är det också poststämpel som gäller från det att kompletta handlingar skickats in till SPHA:s registrator.

 

Kompletta passhandlingar ska innehålla:

 1. Hästens registreringspapper i orginal.

 2. Rätt ifylld passansökan, glöm inte underskrift av ägaren. Passansökan

 3. Konturdiagram, chipmärkningsintyg och tagel.

 4. Fyra färgkort, som du kan mejla till Lill-Lise Nyberg; registrator@spha.se  

 

En komplett Hästpassansökan ska skickas till;

Lill-Lise Nyberg

Huggle 480

740 46 Östervåla

 

ID-kontrollanter:

Som hästägaren tar du ut en av Jordbruksverket godkända ID-kontrollanter. Dessa hittar du bl.a på SH:s hemsida www.svehast.se

Tänk på att veterinärer och försäkringsombud ofta är godkända ID-kontrollanter.

ID-kontrollanten gör ett konturdiagram av hästens teckning, virvlar och andra kännetecken,

samt chipmärker hästen och tar tagel som sparas i ett kuvert.

 

Fyra färgkort:

Det ska också finnas med fyra färgkort för en komplett passansökan, ett från varje sida samt bakifrån och framifrån på hästen.

SPHA uppmanar Paintägare att mejla samma kort som skickats och godkänts av APHA i samband med Paintens registrering. Korten ska mejlas till Lill-Lise Nyberg; registrator@spha.se   är det en äldre häst måste nya färgkort skickas in och dessa ska vara av bra kvalité.

Tänk på att korten kopieras in i hästens pass för att i framtiden kunna vara en ersättning av konturdiagrammet.

  

Värdehandling:

Hästpasset är en värdehandling under hela hästens livstid och skall alltid följa hästen.

Hästpasset är inte ett ägarbevis vilket däremot APHA:s registreringsbevis är, därför rekommenderar vi att hästpasset förvaras åtskilt från hästens registreringsbevis (orginal).

 

Har du frågor rörande Hästpass, kontakta Hanna Sievers; 070-364 49 70 eller mejla;  

Hanna@spha.se  

 

SJV-Statens Jordbruksverks information om Hästpass

SJV:s bestämmelser och förordningar rörande HÄST

 

 

 

 

 

 

Sponsorer 2015