Kriterier för YWG 2020

År 2020 kommer Youth World Games att hållas igen. Sverige har möjlighet att delta med ett lag bestående av fyra deltagare, en reserv och en lagledare. Ur laget utses en representant för respektive gren i Showmanship, Western Horsemanship, Hunt Seat Equitation och Trail, där respektive deltagare får slumpmässigt utvalda hästar som de får träna in sig på under uppvärmningen. Deltagarna tar alltså inte med sig sina egna hästar till YWG. För att de olika länderna ska få träffas är alla lagen inbjudna till Youth Boot Camp med välkomstceremoni, AjPHA-aktiviteter inkl. möten och dagsutflykter. Exakt vad som sker för var dag, lämnas info längre fram.

 

Alla deltagare måste vara medlemmar i AjPHA och SPHA. Laget står för egna kostnader när det gäller resa och uppehälle.

 

AjPHA Youth World Games 2020 lovar att detta kommer att bli en unik och oförglömlig erfarenhet för alla ungdomar.

Vägen mot USA börjar NU med träningar, laganda, insamling av pengar och tävlingar fram till målet - YWG 2020.

 

Lagkriterier

 

YWG Kriterier 2020 Youth World Championships, USA

•Svensk medborgare, bosatt i Sverige

•Född 2008 eller tidigare

•Medlemskap i AjPHA och SPHA 2019 & 2020

•Skall ha tävlat på APHA, AQHA eller WRAS B tävlingsnivå

•Kunna läsa och förstå engelska

•Kostnader som resa, uppehälle, mat och tävlingskläder betalar varje lagmedlem själv.

•Anmälan skall mailas till; ungdom@spha.se 

•Närvara på minst 3 träffar/träningar under året 2019

•Paint Championatet 2019 är en obligatorisk tävling att vara med på för att kunna delta i laget 2020. Om du inte har en häst och kan tävla på Paint Championatet finns det många andra sätt du kan visa ditt driv och vilja. Du kan jobba som funktionär, sitta i entrén, sälja saker för att få in pengar till kassan, följa med en kompis som hästskötare och support eller liknande.

 

SPHA’s styrelse hoppas på en rolig tid framöver med många både gamla och nya vänner!