Rasinfo

Painthästarna härstammar ursprungligen - liksom Quarterhästen - från de första hästarna som spanjorerna tog med sig till Amerika på 1400-talet. Senare korsades dessa hästar och resultatet blev en kompakt och välmusklad häst som var oerhört snabb på korta distanser.

Förr användes Painthästarna mest till rancharbete men idag används den mest inom westernridnin på galoppbanorna men också i hoppning, dressyr och körning.

Läs hela historien om Painthästens ursprung.

Parts of the horse

Related Genetics

 

Färgtecken

Painthästens speciella färgteckning är ett kännetecken för rasen och varje Painthäst har ett unikt färgmönster.

Man brukar göra en generell indelning i två huvudgrupper: Overo och Tobiano

Bild: overo-illustr.jpg

Overo 

 

 

 

På de Overofärgade hästarna går det vita inte över hästens rygg mellan manke och svans. Vanligtvis är minst ett och oftast alla fyra benen mörka. Vidare har kännetecknas Overon av mycket vita tecken på huvudet och ibland har den t.o.m. helvitt huvud.

 

De vita fälten brukar vara oregelbundna, sporadiska som stänk på en mörk bottenfärg. Svansen är oftast enfärgad och som helhet kan Overon vara antingen övervägande vit eller mörk.

 

 

 

       

                                                                                                                

Bild: tobiano-illustr.jpg

 Tobiano       

 

Tobianon är ofta mörk på en eller båda flankerna. Det vita korsar ofta rygglinjen mellan manke och svans. Vanligt är att alla benen är vita åtminstone nedanför

has och framknä.

 

Huvudet kan vara mörkt med bläs, stjärna eller snopp. De mörka fälten är ofta regelbundna och jämna. Svansen är ofta tvåfärgad och som helhet kan Tobianon antingen vara övervägande vit eller mörk.

                                                 

Bild: tovero-1-.jpg

 Tovero

 

En Toverofärgad häst har drag av både Overo och Tobiano färgteckningen,  mörka partier över öronen som ofta fortsätter ner i pannan mot eller över ögonen. Ett eller båda ögonen är blå.

Mörka partier vid munnen som kan fortsätta upp mot ganacherna. Bringan har mörka partier som kan ha mycket olika storlek och som kan fortsätta upp på halsen.

Mörka partier vid virvlen som kan skifta i omfång men dra sig mot buken och upp mot korset. Nedre delen av svansen är mörk.

 

SPB-Solid Paint Bred

När ett Paintföl föds utan vita tecken eller med för lite tecken registreras Painten i ett register som kallas Solid Paint Bred. SPB och regular Painthästar tävlar inte i samma klasser, däremot har det ingen betydelse sett ur avelsperspektiv.

APHA Solid Paint-Bred

 

Sponsorer 2024