Registrering av häst

Att registrera in din Painthäst i APHA är en av de viktigaste registreringar du genomför som hästägare och uppfödare.

På APHA:s hemsida www.apha.com under "Forms & Downloads" klicka på "Registration forms" hittar du registreringsblanketten, du kan också registrera ditt föl Online under "Register Your Paint", du måste dock först lösa ditt medlemskap i APHA så du får tillgång till inloggningsuppgifter. Detta görs enkelt i samband med registreringen.

Online Registration

Registration Forms

Registration Guides

 

Rush Fee

Att genomföra en fölregistrering kan ta allt mellan 2-14 veckor beroende på arbetsbelastningen hos APHA. Eftersom det är lag på att alla föl ska ha Hästpass senast den 31/12 födelseåret, rekommenderar vi att ni betalar en sk. "Rush Fee" på $50 i samband med registreringen.

En "Rush Fee" avgift garanterar att din registrering är genomförd på 10 arbetsdagar från det att APHA tillhandahållit ansökan.

Det är viktigt att du märker kuvertet med "RUSH" så din ansökan behandlas skyndsamt.

 

Två olika APHA register

APHA skiljer på de Amerikanska Painthästarna utifrån dess färgtecken, med tecken menas de vita fälten på hästen. Det finns fasta regler på hur mycket vita tecken en Painthäst ska ha för att få registreras som "Regular Paint" som är det första registret.

Om inte Painten uppfyller kraven utan har för lite vita tecken, blir den istället registrerad i det andra registret, "Solid Paint Bred, SPB".

Vita tecken behöver inte vara synliga på de fyra färgkort som skickas in i samband med registreringen till APHA, det kan till exempel finnas vit hud under magen eller mellan fram- och bakbenen. Då behövs det kompletterande bilder för att Painthästen ska accepteras i "Regular Paint" registret.

I januari 2011 kom det ut nya regler för gränsdragningen av de vita tecken som krävs,

läs mer i APHA:s Official Rule Book, RG-070.

 

SPB-Solid Paint Bred

Den enda skillnaden mellan en SPB och en Regular Paint är att alla SPB tävlar tillsammans i egna klasser på APHA:s godkända Shower, i avelshänseende har det absolut ingen betydelse.

 

Ägarbevis

Det Amerikanska registreringsbeviset är ditt ägarbevis.

Vi rekommenderar att du tar en kopia på registreringbeviset och lägger det i hästpasset och att du inte förvarar orginalet av det Amerikanska registreringsbeviset tillsammans med hästpasset.

 

För att avregistrera din Painthäst

Om din Painthäst gått bort är det viktigt att du anmäler detta till APHA så att deras basregister är korrekt och hålls uppdaterat. Du gör detta genom att returnera registreringsbeviset till APHA tillsammans med ett signerat utlåtande med datum för hästens bortgång.

APHA:s register uppdateras regelbundet och vill du få tillbaka registeringsbeviset måste du skriva ner en begäran om detta tillsammans med dina aktuella adressuppgifter. Orginalregistreringsbeviset kommer då bli diskret stämplat för att sedan skickas tillbaka till ägaren, i annat fall arkiveras det på APHA:s Record Retention department.

 

Pass på hästar som avlidit skall skickas in till SPHA:s registrator Lill-Lise Nyberg. Där arkiveras passet tillsammans med hästens övriga handlingar om inte ägaren vill ha det tillbaka. I sådana fall stämplas det som makulerat, hålas och skickas tillbaka till ägaren.

 

 

Har du frågor angående registrering? Kontakta Yvonne Pettersson Lundgren; 073-967 15 86 eller Yvonne@spha.se

 

Sponsorer 2024