Avel

SPHA är en avelsförening för American Paint horse i Sverige. Vi vill på bästa sätt utveckla och möjliggöra en avel av painthästen som bygger både på prestation och fysisk hållbarhet.

Vi förespråkar en renrasig och godkänd avel där avkommorna kan registreras i APHA och där avelsdjuren består av friska, sunda och trevliga individer, som lämpar sig för avel och som deltar i rasens positiva utveckling.

 

Avelsvärdering:

Det finns inga krav på att avelsvärdera painthingstar i Sverige. Detta gjordes tidigare genom hingstpremieringar i SH:s regi, men har nu tagits bort för painthästen genom en ny EU-förordning. Den nya EU-förordningen rekommenderar istället rasföreningarna att på bästa sätt tillgodose rasens avelsutveckling i enlighet med moderföreningens rekommendationer och tillvägagångssätt.

 

SPHA kommer årligen, i enlighet med APHA, att publicera prestationslistor, s k "Get of Sire"-listor, över Europeiska hingstar. Dessa listor baserar sig på de sammanlagda resultat, både i Persormance klasser och i Halterklasser, som de Europeiska hingstarnas avkommor vunnit under året. Stoägare kan alltså ta del av både den tänkta hingstens egna meriter samt prestationer från hingstens avkommor.

Se uppdaterade listor från APHA här

 

Vid val av hingst:

Det är viktigt att du som stoägare har en genomtänkt plan när du väljer hingst.

Vad har du tänkt använda avkomman till? Vilka avelslinjer passar till ditt sto? Vilka hingstar bör du undvika för att minimera risken för inavel? Är hingsten friröntgad? Är hingsten testad för genetiska defekter?

Det finns olika faktorer att väga in i valet av hingst förutom hingstens blodslinjer och exteriör. Det är också viktigt att se till hingstens fysiska och psykiska sidor.

Har hingsten egna meriter återspeglar det en fysiskt sund individ, som även kan uppföra sig väl på tävling bland andra hästar. 

Har hingsten avkommor som presterar bra är det ett gott tecken på att hingsten också nedärver sina bästa egenskaper. 

 

Vid val av sto:

Välj en frisk moder till ditt kommande föl, som passar för uppgiften att fostra och lära fölet hur en häst ska bete sig. Stoet ska bära samma goda egenskaper som hingsten; god exteriör, god hållbarhet och ett trevligt psyke. Även ston behöver testas för genetiska defekter för att användas i avel.

  

Förberedelser inför betäckning

Som stoägare är det viktigt att du gör vad du kan för att underlätta en lyckad och snabb dräktighet. Även om du inte bestämt dig för vilken hingst du vill använda när säsongen börjar, kan du tidigt på vårkanten undersöka ditt sto på klinik, både för eventuella bakterier som behöver behandlas och för hur stoet ligger till i brunstcykeln.

 

Tänk på att det är bra om stoet inte har några bakskor om hingsten betäcker naturligt.

Se till att ha ordning på vaccinationer, pass och tester för genetiska defekter.

Ditt sto ska var friskt och i gott skick - en frisk häst har lättare att bli dräktigt.

 

Avelsrapportering till APHA

Hingstägaren har skyldighet att skicka in "Breeding Report" till APHA senast 30/11 betäckningsåret. Detta är ett måste för att du som stoägare ska kunna registrera ditt föl i APHA.

 

SAAHR rapporterar en sammanfattning av avelsåret till Jordbruksverket baserat på information från APHA.

Lär mer om SAAHR på www.saahr.se

 

Säker genetisk avel

För en säker och sund avel finns det andra kriterier ( än enbart god hälsa) att gå efter vid val av hingst. Att hingsten någon gång är friröntgad ger en trygghet för stoägaren att hingsten inte nedärver vissa ärftliga defekter, t.ex. Osteochondros (lösa benbitar). Vidare finns det genetiskt betingade anlag som är viktiga att ta hänsyn till i stoägarens val av hingst.

 

Hingstägare har upplysningsplikt gällande misstänkta anlag på hingsten, men det är ändå viktigt att du som stoägare har en medvetenhet och kunskap om ditt stos genetiska anlag.

Jordbruksverkets förskrifter om avelsarbete

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd för hästdjur som används i avel

Här hittar du allt om färger och genetik; Related Genetics

 

För Painthästar är det speciellt viktigt att ta hänsyn till anlaget OLWS, (Overo Lethal White Syndrome) vilket är ett recessivt färganlag som ger Frame Overo teckningen på våra Painthästar.

Att OLWS är ett recessivt anlag innebär att det är ofarligt för individen att bära anlaget. Likaså är det ofarligt att avla om ena föräldern bär anlaget, men inte den andra. Detta gäller alla recessiva anlag. Det är vid avel där båda föräldrarna bär anlaget som problem kan uppstå - sådan avel är inte tillåten enligt svensk djurskyddslag. Detta är en av anledningarna till varför det är viktigt att gentesta samtliga avelsdjur.

 

Det är enligt svensk lag förbjudet att överhuvudtaget använda hästar i avel som bär på ett dominat anlag:

HYPP, PSSM1* eller MH. (Läs mer längre ner på sidan.) 

 

Test av genetiska sjukdomar: 
På ingen annan hästras läggs det så mycket forskningsmedel som på paint- och quarterhästar i USA. De är de vanligaste hästraserna där och bidrar med ett stort underlag för forskningen kring hästar.

Det betyder inte att paint- och quarterhästar har fler genetiska sjukdomar än andra hästraser. Snarare visar detta att paint- och quarterhästarna bidragit till att forskningen upptäckt de genetiska sjukdomarna snabbare.

 

Forskningen kommer hela tiden med nya rön, så för att hålla sig uppdaterad rekommenderar vi att du håller koll på APHAs hemsida: www.apha.com

 

För att vara på den säkra sidan bör avelsdjur testas för de aktuella sjukdomarna. APHA erbjuder ett testkit, se länk för mer info HÄR

 

Ett dominant anlag är ett begrepp inom genetiken som innebär att det för vissa egenskaper räcker med att en individ får ett arvsanlag från den ena föräldern för att egenskapen ska visa sig. 

HYPP - Hyperkalaemic Periodic Paralysis 

PSSM1* - Polygen Saccharide Storage Myopathy 
MH - Malignant Hyperthermia

Avel med individer som bär på någon av dessa anlag är olaglig enligt svensk lag.

 

Ett recessivt anlag visar sig bara om det ärvs från båda föräldrarna. Det går alltså bra att äga och avla på individer med anlaget, så länge de bara betäcks med icke-bärare.

GBED - Glycogen Branching Enzyme 

HERDA - Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia 
OLWS - Overo Leathal White Syndrome

Det är olagligt enligt svensk lag att para två hästar som bär på ett recessivt anlag. Du får däremot para en bärare med en fritestad individ.

 

IMM/MYH1 Immune-mediated myositis är en autoimmun muskelsjukdom som kan leda till svår atrofi och extrem muskelförlust. Den genetiska känsligheten för detta tillstånd finns hos quartertshästar och quarterrelaterade raser. IMM kännetecknas av infiltration av inflammatoriska celler från immunsystemet, särskilt lymfocyter, i muskelfibrer och omgivande blodkärl, med förmånsinriktning av gluteal (rumpan) och epaxial (längs ryggraden) muskler. Tecken inkluderar stelhet, svaghet och ospecifik sjukdom. Berörda hästar är vanligtvis 8 år och yngre eller 17 år och äldre, utan specifik könsfördelning. Kortisonpreparat kan ungera vid problematik. SPHA inväntar svar från SJV ang avelsrekommendationer.

 

För mer info om de olika sjukdomarna se följande länkar.

Fördjupning på engelska:

HYPP

PSSM1

MH 

GBED

HERDA

OLWS

IMM/MYH1: UC Davies & CAG

 

Information på svenska:

Hur man gör för att testa sin häst

Kortfattad beskrivning av de fem genetiska sjukdomarna 
 

På UCDAVIS, ett av världens mest framgångsrika genetikcentrum, kan du på ett enkelt sätt göra ett genetiskt test på din häst. På så sätt får du en klar bild över den genetiska uppsättningen och vilka anlag din Painthäst bär på innan du avlar. Du kan också få den ärftliga färguppsättningen på din Painthäst, vilket kan vara spännande i avelsarbetet.

UC DAVIS. Här kan du skapa konto.

 

* OBS! PSSM1 står som recessivtanlag i Jorbruksverkets lista över defekter, men detta stämmer inte. Det har Jordbruksverket bekräftat och informerat om vid ett flertal tillfällen och en lösning/ett alternativ till defektlistan diskuteras inom Jordbruksverket. Det korrekta är alltså att PSSM1 är dominant, vilket innebär att ingen häst med anlaget får användas i aveln enligt svensk lag. I mailsvar från Jordbruksverket maj 2020, bekräftas att det inte är tillåtet att avla på PSSM positiv förälder.
Mailsvar

 

SPHA följer APHAs rekommendationer vad gäller avelsmål, avelsprogram och avelsutvärdering, men kom ihåg att svensk lag alltid går före dessa rekommendationer när konflikter dem imellan uppstår.

  

Sist men inte minst, använd hingstar till seriösa hingstägare som är noga med att sköta betäckningsrapporterna "Breeding report" till USA. Detta är ett måste för att du ska kunna registrera din avkomma som en Amerikansk Paint i APHA.

 

Sponsorer 2024