Ägarbyte

Alla ägarbyten av en Painthäst ska ske hos APHA.

Det är mycket viktigt att säljaren är den som står som registrerad ägare på registreringsbeviset och också har signerat och daterat ägarbytet på ägarbytesblanketten "Transfer Report" som oftast finns på registreringspapprets baksida.

Här är ett exempel på hur registreringspappret ser ut och hur Transfer Report ska fyllas i;

Exempel på Transfer Report

Transfer Report

 

Här kan du läsa APHA:s rekommendationer om hur ett korrekt ägarbyte ska gå till, se sid 11.

How to Transfer Ownership of American Paint Horses

 

Medlemskap & Rush Fee

Som köpare av en Painthäst måste du vara medlem i APHA för att kunna registreras som ny ägare. Är du inte medlem så kan du lösa medlemskap direkt på Transfer Report.

Ett årligt medlemskap i APHA kostar för vuxen $40 och för ungdom $20.

 

Ett vanligt ägarbyte kan ta allt mellan 2-4 veckor. Har du behov av att få ägarbytet gjort på kortare tid kan du betala en s. k. "Rush Fee" ($25). Var noga med att du markerar kuvertet "RUSH" så att APHA kan behandla din ansökan skyndsamt. Med "Rush Fee" garanteras du en handläggningstid på 5 arbetsdagar från det att APHA mottagit ansökan.

 

Har du frågor kring ägarbyte? Kontakta Jessica på Jessica@spha.se.  

 

Sponsorer 2019