SPHA, Swedish Paint Horse Association

SPHA bildades i november 1990 och har som målsättning att främja intresset för American Paint Horse i Sverige. SPHA är en godkänd "affiliate" till moderföreningen American Paint Horse Association, APHA i USA och är också direkt underställd APHA:s regelverk.

 

APHA är registerförande moderförening för alla Painthästar "World Wide" och har en fantastisk databas med all

tänkbar information om registerade Painthästar i världen, www.apha.com

 

SPHA är registerförande förening för Painthästar i Sverige och är medlem i SAAHR, Svenska Avelsorganisationen för Amerikanska Häst Raser. SAAHR har deligerat passutfärdandet till SPHA och det är registrator Lill-Lise Nyberg som tillverkar och administerar pass till Amerikanska Painthästar.  

 

Idag finns det ca 1.600 svenskägda Painthästar och SPHA har ett årligt medlemsantal på mellan 150-200 st, naturligtvis hoppas vi på ett ökat medlemsantal i SPHA under kommande år. SPHA arrangerar också tävlingar, clinics och ungdomsaktiviteter som kan vara till nytta och nöje för föreningens medlemmar samt stimulera Painthästens utveckling i Sverige.

 

Har du som medlem förslag eller önskningar om aktiviteter, så blir vi styrelsen tacksamma

om du hör av dig till någon av oss och berättar om dina förslag. SPHA:s styrelse arbetar för föreningens medlemmar och gör allt för att förvekliga och överväga trevliga och genomtänkta idéer.

 

Under Bli Medlem hittar du info för medlemskap i SPHA, Välkomna.

 

Stadgar

 

Sponsorer 2024