Info till Hingstägare

Avelsvärdering för hingstar är inte längre ett krav från Jordbruksverket. Istället förespråkar EU-förordningen att rasföreningarna utvecklar rasen och tar fram lämpligt avelsmaterial i enlighet med rasens moderförening.

SPHA kommer i enlighet med APHA att på årlig basis publicera de Leading Sires listor som publiceras och distubueras från APHA. Dessa prestationslistor samt  hingstens egna prestationer och blodslinjer kommer vara grunden för en modern avelsbas helt i linje med hur APHA utvecklar och promotar rasen.

 

Upplysningsplikt

Det är hingstägaren som bär det yttersta ansvaret och som dessutom har upplysningsplikt vad gäller lethala anlag eller defekter. Vi rekommenderar alla hingstägare att testa sin hingst för misstänkta genetiska anlag. På så sätt kan risker elimineras och en säker avel garanteras.

 

UC Davis är ledande inom genetikforskning och där kan man på ett enkelt sätt testa sin häst, inte bara för genetiska defekter utan också för de genetiska färganlagen som hingsten bär på, vilket kan vara av intresse för stoägaren. UC DAVIS - här kan du skapa ett konto.

Mer information om färger och genetik; Related genetics

 

Avelsrapportering

Att rapportera årets betäckningar till APHA är ett krav, görs inte detta kan stoägaren inte registrera sin avkomma och hingstägaren brister i sina åtagande. Senast 30 november betäckningsåret ska "Stallion Breeding Report" skickas eller mejlas till APHA, du kan också rapportera online.

Stallion Breeding Report

 

SPHA är medlem i SAAHR, Svenska Avelsorganisationen  för Amerikanska Häst Raser och det är SAAHR som ombesörjer all årlig rapportering till Jordbruksverket med underlag från APHA.

Du som hingstägare har endast rapporteringsskyldighet till vår moderförening APHA vad gäller renrasig avel (Paint/Paint, Paint/Quarter eller Paint/Fullblod) och ska inte rapportera eller betala dessa betäckningar till SH (Svenska Hästavelsföreningen).

 

Att "lista" hingsten i APHA

För att kunna använda hingsten i avel ska den listas i APHA. Detta görs en gång i hingstens liv och du betalar en engångsavgift på $75.

How to list a stallion for Breeding

 

 

Sponsorer 2024