Hästpass

Alla hästar inom EU ska ha ett Hästpass senast den 31 december födelseåret, eller om de är födda efter 1 juli senast när de är 6 månader.

 

Från och med 1 januari 2016 gäller nya passförordningar för hur pass för häst inom EU skall se ut och kring registrering av hästar.

Ändringarna kan sammanfattas med tre punkter:

- Alla utfärdade pass och ändringar i dessa skall registreras i en nationell databas. Den svenska databasen kommer sedan att kopplas samman med en databas för hela EU.

- Hästar med pass från annat EU-land, som stannar i Sverige längre än 90 dagar, skall tilläggsregistreras i en svensk databas.

- Alla nya pass inom EU kommer att ha ett mer enhetligt utseende och innehåll.

Dessa ändringar gäller samtliga hästar inom EU.

 

SPHA:s registrator Lill-Lise Nyberg utfärdar pass till Painthästar som är registrerade i vår moderförening APHA. Endast Painthästar som har ett registreringsbevis från APHA kan alltså erhålla ett hästpass från SPHA.

SPHA har valt att subventionera passkostnaden för SPHA:s medlemmar med 100 kr/pass.

SPHA ser detta som en medlemsförmån och information om hur du blir medlem i SPHA hittar du under "Bli medlem" i menyraden.

 

Tilläggsregistrering

När en painthäst, med pass från ett annat EU-land, kommer till Sverige och stannar längre än 90 dagar, skall den registreras hos SPHA. Här gäller samma krav som vid nyregistrering; hästen skall ha ett giltigt registreringsbevis från APHA för att vi inom SPHA skall kunna göra registreringen.

 

Tilläggsregistrering gäller hästar med pass utfärdade i annat EU-land. Importerar du en painthäst med pass från ett land utanför EU eller utan pass behöver du istället ansöka om ett nytt EU-godkänt pass. Detta skall du göra inom 30 dagar från det att hästen anländer. Skulle hästens utländska pass uppfylla EUs krav för utseende och innehåll kommer det inte att bytas ut. Endast pass som inte motsvarar EUs krav arkiveras och ersätts med ett svenskt pass.

 

Du som hästägare tar ut en ID-kontrollant, som kontrollerar att du har rätt häst med rätt pass. Detta gör du för att kunna bevisa att du har rätt pass och rätt häst.

Sedan skickar du in hästens pass och registreringsbevis från APHA, tillsammans med en blankett om Passansökan (se längre ner på sidan), till registrator Lill-Lise Nyberg enligt nedan. Lill-Lise stämplar passet, registrerar hästen i vår svenska databas och skickar tillbaka pass och registreringsbevis till dig med rekommenderat brev och postförskott.

 

Detta gäller även hästar som kommit in i Sverige före 1 januari 2016.

 

Det finns ett undantag för tilläggsregisrering; avelshingstar som flyttas tillfälligt för avelssäsongen behöver inte tilläggsregistreras.

 

Livsmedelsproduktion

Om din häst är behandlad på så sätt att den är urtagen från livsmedelsproduktion måste du kontakta registrator Lill-Lise, så att hon kan registrera detta i databasen. Hästar i/ur livsmedelsproduktion är den största anledningen till att EU beslutat om de nya passförordningarna och att ha en gemensam databas.

 

Hitta paint för registrering på anläggning

Fr.o.m. den 1 oktober 2021 ska anläggningar registreras på Jordbruksverket tillsammans med djuren som hålls på anläggningen.
För de äldre hästarna som SH registrerat innan det blev obligatoriskt med UELN har SPHA's registrator lagt in på samma sätt som vi skapar UELN idag.
Dvs: 752013 +APHAnr +2 el 3 nollor om APHA är 6 el 7 siffror. Det ska vara 15 siffror totalt.

 

Prislista för Hästpasstillverkning:

Hästpass Grundpris: 600 kr (medlem) respektive 700 kr (icke medlem)

Hästpass Övriga: 800 kr respektive 900 kr

Duplikat: 1100 kr respektive 1200 kr

Tilläggsregistrering med godkänt pass: 500 kr respektive 600 kr 

Rush Fee: 150 kr respektive 200 kr

Ändringar i befintligt pass: 500 kr respektive 600 kr

Porto och Postens avgifter (263 kr fr.om. 1/1-2023) tillkommer på passkostnaderna samt eventuella medlemsavgifter.

 

Grundpriset:

Grundpriset gäller för en komplett inkommen passansökan före den 31/12 hästens födelseår och för importerade hästar som skall stanna i Sverige längre än 90 dagar senast 30 dagar efter importdatum.

 

Betalningssätt:

Hästpasset skickas, tillsammans med registeringsbeviset, tillbaka till hästägaren med rekommenderat brev, eftersom både hästpasset och registreringsbeviset är värdehandlingar.

Betalningen sker genom postförskott, alltså hästägaren betalar i samband med att man hämtar ut hästpasset på posten.

 

Tillverkningstid:

Ordinarie tid för hästpasstillverkning är 2 månader. Om hästägaren behöver få tillbaka hästpasset inom 2 veckor går det att lägga till en "Rush Fee" om 150 kr repektive 200 kr. I detta fall är det också poststämpel som gäller från det att kompletta handlingar skickats in till SPHA:s registrator.

 

Komplett ansökan 

Vid alla registreringar som innebär nytillverkning av pass samt alla ansökningar om tilläggsregistrering skall ansökan vara komplett enligt nedan.

 

Komplett ansökan nytt hästpass:

  1. Hästens registreringspapper i original.

  2. Rätt ifylld passansökan, glöm inte underskrift av ägaren. Passansökan

  3. Konturdiagram, chipmärkningsintyg och tagel.

  4. Fyra färgkort, som du kan mejla till Lill-Lise Nyberg; registrator@spha.se  

 

Komplett ansökan tilläggsregistrering:

  1. Hästens registreringspapper i original.

  2. Rätt ifylld passansökan, glöm inte underskrift av ägaren. Passansökan

  3. Det befintliga EU-godkända passet, som id-kontrollanten har signerat att allt är korrekt.

OBS! Om konturdiagrammet i det gamla passet inte är ifyllt skall ID-kontrollanten fylla i det, signera och stämpla innan ansökan skickas till SPHA.

 

En komplett Hästpassansökan ska skickas till;

Lill-Lise Nyberg

Huggle 480

740 46 Östervåla

 

ID-kontrollanter:

Som hästägaren tar du ut en av Jordbruksverket godkänd ID-kontrollant. Godkända id-kontrollanter hittar du bl.a på SH:s hemsida www.svehast.se

Tänk på att veterinärer och försäkringsombud ofta är godkända ID-kontrollanter.

ID-kontrollanten gör ett konturdiagram av hästens teckning, virvlar och andra kännetecken,

samt chipmärker hästen och tar tagel som sparas i ett kuvert.

 

Fyra färgkort:

Det ska också finnas med fyra färgkort för en komplett passansökan, ett från varje sida samt bakifrån och framifrån på hästen.

SPHA uppmanar Paintägare att mejla samma kort som skickats och godkänts av APHA i samband med Paintens registrering. Korten ska mejlas till Lill-Lise Nyberg; registrator@spha.se.

Är det en äldre häst måste nya färgkort skickas in och dessa ska vara av bra kvalité.

Tänk på att korten kopieras in i hästens pass för att i framtiden kunna vara en ersättning av konturdiagrammet.

  

Värdehandling:

Hästpasset är en värdehandling under hela hästens livstid och skall alltid följa hästen.

Hästpasset är inte ett ägarbevis vilket däremot APHA:s registreringsbevis är. Därför rekommenderar vi att hästpasset förvaras åtskilt från hästens registreringsbevis (original).

 

Har du frågor rörande hästpass, kontakta registrator Lill-Lise på registrator@spha.se.  

 

Vi rekommenderar alla hästägare att läsa igenom Jordbruksverkets Frågor och svar om hästpass.

SJV-Statens Jordbruksverks information om Hästpass

SJV:s bestämmelser och förordningar rörande HÄST

 

Sponsorer 2024