SPHA High Point

High Point är ett "Year End Award", d v s ett pris för bästa resultat under hela året.

Reglerna som gäller är följande:

Open, Amateur, Novice Amateur, Youth och SPB Klasser  

- Hästens ägare och ryttare ska vara medlem i SPHA. Om hästen ägs av ett företag ska den ansvarige ägaren vara medlem i SPHA.

- Endast poäng intjänade från och med inbetalt medlemskap innevarande år räknas med i HP.

- Alla poäng intjänade på alla APHA godkända tävlingar i Sverige räknas.

- Poängen intjänas per ekipage i likhet med APHAs regler. För Open räknas hästens poäng oavsett ryttare. 

- Ryttarens nationalitet är utan betydelse.

- Byter hästen ägare från en medlem till en annan under säsongen påbörjas ny poängräkning.

High Point titlarna räknas ut från sammanslagna poäng från alla klasser i varje kategori. Kategorierna räknas var för sig i Open, Amateur, Novice Amateur, Youth och SPB (både Open och Amateur).

- High Point titlarna räknas som ett Performance pris och delas ut till den häst som uppnått flest Performance poäng.

- Open priset delas ut till ägaren av hästen.

- För den händelse att man skulle hamna på samma poäng vinner den med flest antal 1:a placeringar, sedan 2:a placeringar osv.

 

High Point Horse Of The Year (All Around), går till det ekipage som har flest performance poäng sammanlagt, oavsett om de har uppnått High Point i andra kategorier.

 

Halter Horse Of The Year, går till den häst som har flest halterpoäng sammanlagt. 

- Hästens ägare och ryttare ska vara medlem i SPHA. Om hästen ägs av ett företag ska den ansvarige ägaren vara medlem i SPHA.

- Endast poäng intjänade från och med inbetalt medlemskap innevarande år räknas med i HP.

- Alla poäng intjänade på alla APHA godkända tävlingar i Sverige räknas.

- Poängen intjänas per ekipage i likhet med APHAs regler. För Open räknas hästens poäng oavsett ryttare. 

 

SPHAs bästa svenskägda Avelssto/Avelshingst är ett pris till det paintsto och den painthingst som genom sina svenska avkommors intjänade poäng på alla APHA godkända tävlingar i Sverige, har chans att erhålla titeln som Årets Svenska Avelssto/Avelshingst. Ägare och ryttare till de avkommor som tävlar ihop poäng ska vara medlem i SPHA innevarande år. 

 

SPHA Bästa Unghäst (1-2 år gammal) Open och Open SPB

För att ha möjlighet till priset måste hästen starta i minst en halterklass och en performance klass på varje tävling som ska räknas till priset för Bästa Unghäst.

- Priset delas ut till hästen, inte ekipaget.

- Poäng räknas samman från Open klasser.

- Priset räknas på total poäng för 1 & 2 åringar tillsammans. Hästens ägare och ryttare ska vara medlem i SPHA. Om hästen ägs av ett företag så ska den ansvarige ägaren vara medlem i SPHA.

- Endast poäng intjänade från och med inbetalt medlemskap innevarande år räknas.

- Alla poäng intjänade på alla APHA godkända tävlingar i Sverige räknas.

 

Western Dressage High Point
SPHA kommer att erbjuda Onlineshow/-er i Western Dressage och därmed även High Point

- Hästens ägare och ryttare ska vara medlem i SPHA. Om hästen ägs av ett företag ska den ansvarige ägaren vara medlem i SPHA.

- Endast poäng intjänade från och med inbetalt medlemskap innevarande år räknas med i HP.

- Byter hästen ägare från en medlem till en annan under säsongen påbörjas ny poängräkning.

High Point titlarna räknas ut från sammanslagna poäng från varje Level (Intro till Level 4). 

- För den händelse att man skulle hamna på samma poäng vinner den med flest antal 1:a placeringar, sedan 2:a placeringar osv.

 

Allmänt

Poängen som räknas in i High Point och Horse of the Year är de poäng som registrerats och offentliggjorts av APHA. Intjänade poäng läggs ut av APHA efter varje APHA godkänd tävling och alla APHA tävlingar i Sverige ligger som grund för SPHA High Point.

 

Den som erhåller High Point får ett fint Diplom och ett pris vid angiven tidpunkt. Kan man inte själv delta på eller skicka ett ombud till angiven tidpunkt, skickas diplom och pris per post. För att erhålla bältesbuckla måste vinnaren samlat ihop minst 10 APHA poäng. Minst 3 betalande medlemmar per kategori. 

 

Vi offentliggör pristagarna på hemsidan och vill gärna ha bilder på pristagarna som vi sedan kan använda på hemsidan och på Facebook.

 

Alla ombeds kontrollera sina poäng. Skulle det blivit något fel och man vill bestrida en titel ska detta ske skriftligen från ägare eller ryttare inom fjorton (14) dagar efter att namnen på pristagarna offentliggjorts.

 

 

Sponsorer 2024